Welkom op de rechter rottekade

Foto's

Onze verzameling foto's
Go to Oude foto’s

Oude foto’s

Foto’s van de Rechter Rottekade zoals deze ooit was.

Go to Nieuwe foto’s

Nieuwe foto’s

Foto’s van de Rechter Rottekade zoals deze nu is.

Go to Speciale foto’s

Speciale foto’s

De speciale foto’s van de Rechter Rottekade vind je hier.

Onderdeel van:

Wat is dit?

Waar je nu weer terecht bent gekomen
Wat feiten over de Rechter Rottekade in Rotterdam

Deze website gaat over de Rechter Rottekade in Rotterdam.

Deze kade heet naar het riviertje de Rotte, waaraan de stad Rotterdam zijn naam te danken heeft. De Rotte wordt in 1242 voor het eerst genoemd. Ze moet echter eeuwen oud zijn, want in een oorkonde uit 1028 is er sprake van een nederzetting 'Rotta'. De Rotte werd voor 1200 ter hoogte van Crooswijk voor het eerst afgedamd in het kader van de aanleg van een dijk vanwege de grote 12de-eeuwse overstromingen.

De aanleg van Schielands Hoge Zeedijk meer naar het zuiden rond het midden van de 13de eeuw, betekende een tweede afdamming. In deze dam, het midden van de latere Hoogstraat, bevonden zich enkele uitwateringssluizen waardoor de (Binnen-)Rotte in verbinding beelf staan met de Maas. De beide kaden langs de Rotte ten noorden van de oude stad ontvingen de namen Rechter en Linker Rottekade.

Waar deze kaden door Hillegersberg en Terbregge lopen kregen ze na de annexatie de plaatsnamen als toevoegsel. De Rottebrug verbindt over de Rotte de Gordelweg met de Boezembocht. De Rottestraat ontving haar naam omdat ze op de Rotte uitloopt. Zie ook Binnenrotte.

  • Spreekt natuurlijk voor zich :-)

  • Drie keer struikelen en je bent er.

  • Lekker veel groen en... natuurlijk lekker veel water.

Terug naar boven?

Laatste nieuws