18 augustus 2016

Cineac Noord – Crisisfeest in Koopmanshuis (2013)

In het oude Koopmanshuis aan de Rechter Rottekade vond een crisisfeest plaats (2013).